strekker ikke tiden til?

HR i et moderne arbeidsliv handler ikke om å forvalte ressurser, men å håndtere mennesker. Mennesker med ambisjoner. Mennesker som strever med å få til en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Mennesker som er opptatt av trivsel, og som gjerne leder seg selv på en utmerket måte hver eneste dag fordi de har tillit fra arbeidsgiveren sin. Så enkelt. Og så vanskelig.

Våre TJENESTER


For mange er HR en tidkrevende papirmølle, og et strategiarbeid som kan være utfordrende å prioritere i en hektisk hverdag. Vi har solid erfaring med hva som skal til for å tiltrekke, ivareta og beholde menneskene i din bedrift på en god måte, både som arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Det handler om mennesker, og vi tenker bredere enn rekruttering, problemløsning og tørre formaliteter. Vi kan HR.

Selskapene i stolt gruppen


Stolt Bemanning
Stolt HR
Stolt IT