HR Match

Stolt IT
En rekrutteringstjeneste med HR-oppfølging av deg og din nyansatte i de 6 første månedene.

Det er helt unikt å få muligheten til å bli kjent med din medarbeider med bistand av oss. Sammen sikrer vi en god oppstart, prøveperiode og eventuell avvikling.

Du får din helt egen HR-avdeling med oppfølging av StoltHR gjennom hele prøveperioden. Vi bistår og er din sparringspartner når det kommer til kompetanse, trivsel, evt. utfordringer eller vanskelige samtaler.

Med oss får dere HR-tjenester som en del av rekrutteringen.


Oppsummert

•       Stolt HR kartlegger behov for annonsering og kommer med forslag til hvor, når og hvordan

•       Stolt HR lager annonseforslag, og når de er godkjent av deg så sørger vi for publisering

•       Stolt HR følger opp søkere, gjør utvelgelse, gjennomfører første kartlegging og presenterer de sterkeste kandidatene for dere.

•       Stolt HR gjøre hele eller deler av rekrutteringsprosessen, inklusive tester eller ikke. Du velger.

•       Når rett kandidat er på plass, ansetter du og vi blir din helt egen HR-avdeling gjennom hele prøveperioden.