Om stolt HR

Hva er egentlig HR? Kort forklart; alle aktiviteter og prosesser i virksomheten som handler om menneskene. Om ansattreisen. Planlegging - anskaffelse - utvikling og hverdagsliv - avvikling. Kjennes det overveldende? Strekker ikke tiden helt til? Har du kanskje rett og slett mer enn nok å gjøre av andre oppgaver? Da er vi riktig samarbeidspartner!

Vi kan HR. Vi har også et stort faglig nettverk av gode samarbeidspartnere. Derfor kan vi levere alle de typiske HR-tjenestene enten som enkeltprodukter eller som prosjekt, fysisk på plass eller digitalt. Du bestemmer.

Stolt HR kan rekruttering og vi vet hva som må være på plass for å sikre en god ansattreise. Vi er engasjerte sjeler med lang og dyp erfaring fra HR-faget og vet hva som funker.

Vi er kanskje ikke størst, men vil mest. Vi er opptatt av å bygge selskapet vårt stein på stein. Bransje spiller ingen rolle, det handler uansett om mennesker. Alltid.

Stolt HR er her for deg og din bedrift, og vi er kommet for å bli!

Stolt HR er et selskap i Stolt-familien som også består av Stolt IT og Stolt Bemanning.

Menneskefokus er ikke lett å måle i harde KPI’er, men vi vet at prestasjon er direkte knyttet til trivsel. Bunnlinja vokser med andre ord i takt med dine medarbeideres arbeidsglede. Stolt HR bygger din bedriftskultur sammen med deg. Stolt HR vil gjøre det enklere for deg som arbeidsgiver å fokusere på din kjernevirksomhet – slik at flere bedrifter kan lykkes og flere ideer kan realiseres.

Vi tenker nytt, annerledes, og er opptatt av å være en seriøs HR-partner hvor vi utfordrer markedet på fleksibilitet og tilgjengelighet. Du må nemlig ikke ansette en HR-medarbeider i 100 % stilling – vi kan levere akkurat det du har behov for, som enkeltprodukter, som pakkeløsning eller på prosjekt.
Aldri har HR vært enklere!

Stolt HR er en støtte for deg som jobber med menneskene. Vi tenker sammen med deg. Vi planlegger, kartlegger, systematiserer og sørger for å være tilgjengelige.

Vårt bidrag erstatter deg ikke, men gjør deg sterkere!